Zdravě po Ostravě Posts

Město Ostrava se zapojí do Evropského týdne mobility (ETM), kampaně na podporu udržitelných forem dopravy. Rozhodla o tom rada města. Kampaň se koná od roku 2002 vždy od 16. do 22. září. Jejím vyvrcholením je Evropský den bez aut, který připadá na poslední den týdne mobility. Letošním tématem ETM je sdílená, čistá a inteligentní mobilita.

Ostrava kandiduje na titul European Green Capital 2020. Přihlášku do prestižní soutěže Evropské komise podá letos v říjnu, zda uspěje, bude jasné v polovině roku 2018. Cílem je připojit se k ostatním, v soutěži úspěšným městům, např. Stockholmu, Hamburku, Nantes, Lubljaně, Essenu či Nijmegenu.

Již druhým rokem se týmy ostravských škol mohly zapojit do květnové kampaně Do školy na kole. Dvoučlenné týmy žáků 7 škol mezi sebou soutěžily ve dvou kategoriích, na délku a pravidelnost dojíždění.

13. – 15. června 2017 bude Ostrava hostit 6. ministerskou konferenci Světové zdravotnické organizace (World Health Organization). Zdravím a životním prostředím bude žít, nejen Dolní oblast Vítkovice, kde se konference koná, ale doslova celé město.

Evropská agentura pro životní prostředí informovala u příležitostí Mezinárodního dne informování o hluku, že přibližně 100 miliónů Evropanů je vystaveno negativním účinkům hluku, a automobilová doprava je jeho hlavním zdrojem, jak v městských, tak i mimoměstských oblastech.

Pokud se s jízdním kolem pohybujeme na pozemních komunikacích měli bychom mít na paměti nejen bezpečnost svou, ale i ostatních účastníků silničního provozu. I na cyklistu se vztahují právní předpisy, které upravují vybavení kola pro bezpečnou jízdu. 

Chůze a jízda na kole neznečišťuje ovzduší, je nehlučná, neprodukuje skleníkové plyny, je zadarmo a má pozitivní účinky na lidské zdraví. Na krátké, nebo v případě cyklistiky středně dlouhé, vzdálenosti se jedná o velmi přínosný způsob přepravy pro lidské zdraví.

Hromadná doprava je nejčastější a nejvhodnější alternativou k automobilové dopravě. V jednotlivých parametrech často nehraje prim, ale v celkovém pohledu je z hlediska ceny, rychlosti, dostupnosti a zdraví nejpřijatelnější. Zejména v dnešní době, s nedostatkem fyzické aktivity, kdy je pro mnohé cesta na zastávku jedinou fyzickou aktivitou celého dne.

Přes obrovské pozitivní přínosy má automobilová doprava i svou odvrácenou stránku – negativně působí na zdraví a životní prostředí. Přesto lze i osobní automobil použít šetrněji k životnímu prostředí a také úsporněji.