;

Hromadná doprava je nejčastější a nejvhodnější alternativou k automobilové dopravě. V jednotlivých parametrech často nehraje prim, ale v celkovém pohledu je z hlediska ceny, rychlosti, dostupnosti a zdraví nejpřijatelnější. Zejména v dnešní době, s nedostatkem fyzické aktivity, kdy je pro mnohé cesta na zastávku jedinou fyzickou aktivitou celého dne.

Podíl veřejné hromadné dopravy na celkové dopravě v Ostravě je cca 25 %. Nejvíce jí využívají lidé při cestě do zaměstnání a školy. Velká část veřejných dopravních prostředků, téměř 55 %, je elektrická, tedy bezemisní. Nové autobusy již jezdí na zemní plyn nebo elektřinu. Navíc MHD jezdí často a spolehlivě. Zastávky jsou také modernější a hlavně bezpečnější. Při pravidelném používání veřejné hromadné dopravy lze s časovými kupóny uspořit. Používání veřejné hromadné dopravy má i svá zdravotní pozitiva. Pro mnohé je totiž cestování veřejnou hromadnou dopravou jedinou příležitostí k aktivnímu pohybu za celý den.

Každá minuta, kterou neprosedíte na svém zadku, se počítá“, tvrdí autoři studie Aktivní dojíždění a obezita ve středním věku Ellen Flint a Steven Cummins.

Nezanedbatelnou je také otázka využití volného času. Zatímco v automobilu je potřeba se soustředit na jízdu a dopravní situaci (a většina automobilů je používána jen řidičem), v prostředcích hromadné dopravy mají cestující možnost věnovat se i jiným aktivitám, četbě, vyřizování e-mailů, konverzaci, apod. Neměli bychom také opomenout sociální funkce hromadné dopravy. Prostředky veřejné hromadné dopravy jsou totiž také místem, kde se můžeme seznámit, někdo i s životním partnerem. Že nikoho takového neznáte?

Víte, že…

  • Městskou hromadnou dopravu využilo v roce 2015 v Ostravě průměrně více než 240 tisíc osob za den?
  • Díky tomu, že větší část cestujících (60 %) se přepravuje bezemisními prostředky městské hromadné dopravy (tramvaje a trolejbusy)  a v rámci obnovy autobusové flotily jsou do provozu zařazovány nové autobusy na plyn, pomohli ostravští cestující významně snížit produkci látek znečišťujících ovzduší?
  • Strategickým cílem města Ostravy je, aby v centru města byla MHD provozována pouze v elektrické trakci?
adminpanna Autor článku: