;

Přes obrovské pozitivní přínosy má automobilová doprava i svou odvrácenou stránku – negativně působí na zdraví a životní prostředí. Přesto lze i osobní automobil použít šetrněji k životnímu prostředí a také úsporněji.

Osobní automobil je, bohužel, nejčastěji používán pro přepravu jednoho člověka, řidiče. Využití automobilu více osobami je však ekonomičtější a šetrnější – snižuje se spotřeba paliva a tím i produkce škodlivin, skleníkových plynů. Možná i Vy už jste slyšeli pojmy „spolujízda“, „kiss´n´drive“, „park´n´ride“ nebo „carsharing“.

Spolujízda

Označení druhu dopravy, kdy se cestující předem domluví s řidičem automobilu, který by jinak nebyl plně vytížen, nebo jehož jízda s méně přepravovanými osobami by nebyla efektivní, na společné jízdě, nebo pravidelném společném dojíždění. Spolujízdou se zpravidla označuje doprava lidí, kteří se navzájem znají. V zahraničí se tento způsob dopravy označuje jako „carpooling“, u nás může docházet k prolínání obou těchto pojmů.

Carpooling

V poslední době se označení carpooling často využívá pro označení zpoplatněné služby pro využívání automobilu více osobami. V současnosti jsou již běžné systémy, které nabízejí spolujízdu prostřednictvím mobilních aplikací. Součástí dohody mezi vlastníkem vozidla a spolujezdcem může proto být úhrada části přepravních nákladů. Zjednodušeně by se dalo říci, že se takto označuje „organizovaná“ spolujízda.

Carsharing

Carsharing je označení služby, kdy je pronajímán osobní automobil uživatelům registrovaným v systému. Služba je v poslední době provozována zpravidla jako komerční. Společnosti účtují zákazníkům poplatky za ujetou vzdálenost, nebo za dobu použití. Některé systémy umožňují ponechání automobilu v cíli cesty uživatele, jiné vyžadují vrácení vozidla na předem stanovené místo. Služba je určena především osobám, které osobní automobil nevlastní a potřebují jej využívat pouze příležitostně. Výhodou carsharingu pro uživatele je přenesení povinností souvisejících s vlastnictvím a provozováním automobilu na třetí osobu (provozovatele systému).

Kiss´n´ride

Systém parkování usnadňující kombinovanou formu dopravy, například při spolujízdě. Umožňuje přestup spolucestujících na veřejnou hromadnou dopravu (krátké zastavení automobilu v blízkosti zastávky veřejné hromadné dopravy) a pokračování řidiče automobilu do cíle cesty.

Park´n´ride

Systém parkování, který umožňuje kombinovanou formu dopravy, kdy je automobil řidičem zanechán na parkovišti (např. u dopravního terminálu). Řidič, případně jeho spolucestující, pokračují v jízdě veřejnou hromadnou dopravou.

 

 

adminpanna Autor článku: