;

Ostrava kandiduje na titul European Green Capital 2020. Přihlášku do prestižní soutěže Evropské komise podá letos v říjnu, zda uspěje, bude jasné v polovině roku 2018. Cílem je připojit se k ostatním, v soutěži úspěšným městům, např. Stockholmu, Hamburku, Nantes, Lubljaně, Essenu či Nijmegenu.

„Uspět v soutěži hned napoprvé nebude lehké, dosud se to ještě nikomu nepovedlo. Přesto se ale seriózně ucházíme o titul. Kandidaturou chceme dát jasně najevo své odhodlání zlepšovat životní prostředí ve městě. Navíc získáme cenná data o 12 sledovaných oblastech, srovnání s ostatními evropskými městy i zpětnou vazbu od odborníků. Velkou inspirací pro nás byl úspěch německého Essenu, který je městem s podobnými výchozími podmínkami a problémy, jako Ostrava,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura u příležitosti zahájení konference Světové zdravotnické organizace, která byla dnes 13. 06. 2017 v Ostravě zahájena.

Soutěž hodnotí nejen současný stav životního prostředí, ale hlavně vývoj za posledních 5-10 let a chystaná opatření na nejbližší 3 roky – které má pak město uskutečnit. Hlavními tématy, kterými chce Ostrava při kandidatuře zaujmout jsou především revitalizace veřejných prostranství a brownfieldů, moderní městská doprava nebo na hospodaření s vodou. V oblasti městské dopravy chce Ostrava využít dosavadní investice nejen do vozového parku Dopravního podniku Ostrava, ale také zlepšení komfortu cestujících, kteří mají k dispozici nejlepší dostupný odbavovací systém. V oblasti zlepšení veřejného prostoru se dále plánuje další pokračování revitalizace břehů Ostravice a Pustkoveckého údolí. Kvalitu ostravského ovzduší nevnímá Ostrava při kandidatuře jako handicap.

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová ke kandidatuře řekla: „Ostravu je nutné posuzovat v historickém kontextu. V posledních letech došlo k výraznému zlepšení kvality životního prostředí, stále se však ještě potýká s důsledky dlouhé průmyslové historie.“

Přihlášku do soutěže město podá do 18. října 2017. Na začátku roku se dá předpokládat vyhlášení užšího výběru kandidátů. Vítězné město na rok 2020 vyhlásí Evropská komise nejspíše v polovině roku 2018.

Podrobnosti k soutěži jsou uveřejněny na http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital.

 

Petr Havránek Autor článku: