;

Pokud se s jízdním kolem pohybujeme na pozemních komunikacích měli bychom mít na paměti nejen bezpečnost svou, ale i ostatních účastníků silničního provozu. I na cyklistu se vztahují právní předpisy, které upravují vybavení kola pro bezpečnou jízdu. Odkazy na právní předpisy, které nám stanovují povinnosti nemá většina z nás příliš v lásce, nicméně jejich existence je opodstatněná a v případě provozu vozidel na komunikacích nám pomáhá dojet do cíle naší cesty ve většině případů, pomineme-li občasné nehody, ve zdraví. V případě jízdního kola je jeho povinná výbava upravena vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Stanovená povinná výbava jízdního kola má především zajistit, aby cyklista mohl zabránit střetu s jiným účastníkem dopravního provozu, nebo jinou překážkou, při střetu zabránil vážnějším zraněním a byl dostatečně vidět. Ne všechna jízdní kola však musí být výrobcem vybavena všemi prvky povinné výbavy. Proto je dobré při nákupu kola počítat i s částkou, kterou budeme potřebovat k nákupu dalšího nezbytného vybavení. Kolo je zpravidla vybaveno brzdami, konce řídítek jsou vybaveny zátkami, mají správné matice nábojů kol a ovládací páčky brzd mají předepsaný poloměr zakřivení. Zaměřit bychom se ale měli na to, zda je kolo vybaveno:

  • zadní odrazkou červené barvy a přední odrazkou bílé barvy, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály obdobných vlastností;
  • odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek – pedálů, tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti a
  • na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

Za snížené viditelnosti musí být jízdní kola vybavena zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení, které budou mít kapacitu svítivosti po dobu 1,5 hodiny bez přerušení, a to:

  • světlometem svítícím dopředu bílým světlem, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem,
  • zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy, zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce.

Pokud však kolo není zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení vybaveno, měl by vás výrobce v návodu k obsluze upozornit, že kolo není určeno k provozu na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.

Přepravujete-li na jízdním kole dítě, pomocné sedadlo musí být pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.

Pokud již kolo nějaký čas používáte, pamatujte, že pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.

 

Za tým Zdravě po Ostravě přejeme šťastnou cestu

 


Poznámka:

V tomto článku nejsou popsány veškeré povinnosti stanovené přílohou č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, například pro přípojné vozíky, elektrokola, vícesedadlová kola, apod., a ani úplné technické specifikace, například rozměry odrazových ploch apod. Informujte se proto u prodejců, zda jsou prvky povinné výbavy v souladu s výše uvedeným právním předpisem.

Petr Havránek Autor článku: