;

Evropská agentura pro životní prostředí informovala u příležitostí Mezinárodního dne informování o hluku, že přibližně 100 miliónů Evropanů je vystaveno negativním účinkům hluku, a automobilová doprava je jeho hlavním zdrojem, jak v městských, tak i mimoměstských oblastech.

Hladině převyšující 55 dB je v 33 členských státech vystaveno přibližně 100 miliónů obyvatel, z toho 32 miliónů velmi vysokým úrovním nad 65 dB. Dalšími velkými zdroji hluku jsou železniční doprava a letecká doprava, v blízkosti letišť.

Hluk je v Evropě, po znečištění ovzduší, druhým nejvýznamnějším stresorem, který ovlivňuje lidské zdraví i během spánku. Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku způsobuje hypertenzi, poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, chronickou únavu a nespavost. Výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí. Za hlavní příčinu sluchové ztráty není již v dnešní době považováno stárnutí, ale hluková zátěž. Poškození sluchu je většinou nevratné.

Evropská legislativa vyžaduje po členských státech zpracování hlukových map, které informují o vypracování akčních plánů určených k předcházení a omezování škodlivé expozice. Možnými opatřením pro snížení hlukové zátěže je například zavedení nízkohlučného silničního povrchu, používání tišších letadel a železničních vozidel a v neposlední řadě také zlepšení městského designu s cílem snížit objem dopravy a omezit vývoj bydlení v oblastech s vysokým hlukem.

Hlukovou mapu najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Tabulka počtu osob celodenního obtěžování hlukem z vybraných zdrojů hluku ukazatele Ldvn pro den, večer a noc v aglomeraci Ostrava

 

 

Petr Havránek Autor článku: