;

Město Ostrava plánuje do konce tohoto roku dokončit dalších 8,59 km cyklotras a cyklostezek. Konkrétní realizace staveb vychází z koncepce cyklistické dopravy, z projektové připravenosti jednotlivých staveb pro realizaci a z potřeby propojení a návaznosti na již realizované části cyklistické sítě.

A které stavby budou tedy letos dokončeny? Nejdelší stavbou, 4,5 km, je „Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“. Jejím dokončením dojde k propojení již vybudovaných tras, stezka propojuje část Výškovice a Stará Bělá. Realizace stavby významně zvýší bezpečnost cyklistů, kteří se v této oblasti pohybují mezi městským obvodem Ostrava-Jih a Stará Bělá.

Další stavbou je „Cyklotrasa P, průchodnost Starobní, Provaznická , Dr. Martínka“ o délce 2,6 km. Jedná se o propojení již vybudovaných tras, kdy stezka propojuje část Ostravy-Jihu (od polikliniky, přes ul. Provaznickou, ul. U Haldy,  směr do centra Ostravy a Dolní oblasti Vítkovice).

Třetí stavbou je „Cyklostezka Y Průmyslová, Baarova“. Na tuto stavbu se podařilo zajistit financování z operačního programu IROP. I v tomto případě se jedná o propojení již vybudovaných tras v rámci městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to mezi ulicí Výstavní a Novinářskou. Délka této stavby je 1,47 km.

Petr Havránek Autor článku: