O projektu

Ať už jezdíme autem, na kole, městskou hromadnou dopravou nebo chodíme pěšky, volba je vždy na každém z nás. Každodenním rozhodováním o tom, jaký způsob přepravy zvolíme, ovlivňujeme zdraví své a svých blízkých, naplněnost vlastní peněženky i kvalitu ovzduší, které dýcháme. Jaké jsou výhody či nevýhody jednotlivých dopravních prostředků? Proč dát přednost raději tramvaji před automobilem? I na tyto otázce chce odpovědět projekt Zdravě po Ostravě.

Hlavní cíle projektu

  • Prohloubení povědomí obyvatel Ostravy o alternativních formách dopravy, které povedou ve svém důsledku ke zlepšení ovzduší a kvality života ve městě. Tento proces obnáší seznámení se zcela novými pojmy, jako například Park/Bike&Ride ve vztahu k dopravním terminálům, car-/bike-sharing nebo dopravní telematika, které nově vstupují do dopravní terminologie a života veřejnosti.
  • Propagace nemotorové formy dopravy a motivace k frekventovanějšímu užívání městské hromadné dopravy, především té elektrifikované, vzhledem k jejímu pozitivnímu vlivu na životní prostředí a dalším výhodám.
  • Změna chování a přístupu občana ve vnímání důležitosti kvalitního stavu životního prostředí a faktu, že i on sám svými činy může přispět k jeho zlepšení a že tak učiní za předpokladu změny svého chování.

Kde získáte další informace, kde se potkáme?

Realizace projektu zahrnuje informování veřejnosti o zdravých způsobech dopravy formou tiskových zpráv, tiskových konferencí, reklamní kampaně na vybraných akcích, článků v tištěných médiích, outdoorové (velkoplošné) reklamní kampaně, inzerce v regionálním televizním a rozhlasovém vysílání, inzerce na webových portálech, na webových stránkách města Ostravy, sociálních sítích či prostřednictvím tištěných materiálů (informační letáky a brožury).

Rádi se s vámi potkáme na zajímavých akcích během tohoto a příštího roku. Uvidíme se například na Českém běhu žen, Zažij Ostravu jinak, Dni otevřených dveří Radnice města Ostravy nebo Dni Země. Zde pro vás budou připraveny naše stánky se zajímavými informacemi a věříme, že i atraktivním doprovodným programem.

Protože má i doprava svůj podíl na zhoršeném stavu ovzduší, připravujeme na podzimní a zimní měsíce speciální akci „Nech auto doma“, která bude v období zhoršených rozptylových podmínek apelovat na řidiče, aby svůj vůz používali zodpovědně.

KONTAKT: zdrave@ostrava.cz, administrátoři Michal Bayer, Michal Gacka, Petr Havránek