;

V úterý 3. května 2017 se na odboru dopravy Magistrátu města Ostravy konalo losování soutěžících, kteří se přihlásili a správně odpověděli v testu tradiční dubnové Dopravně znalostní soutěže. Losování se zhostil vedoucí odboru Ing. Břetislav Glumbík. Výhry si vylosování soutěžící slavnostně převezmou během května na půdě Nové radnice.

7. ročník dopravní soutěže pořádal Aktiv BESIP, pracovní skupina odboru dopravy MMO, ve spolupráci s projektem Zdravě po Ostravě. Letošních 15 otázek bylo zaměřeno na chování účastníků silničního provozu za zhoršených povětrnostních podmínek vyvolaných nejen samotným počasím, ale i negativními vlivy motorové dopravy a jejím podílem na vzniku např. smogových situací. Zprávu o konání soutěže si jen na facebookovém profilu Aktivu BESIP přečetlo přes 1 000 lidí. Další (pravděpodobně) tisíce lidí se k informaci dostalo přes webové portály Magistrátu města Ostrava a např. obcí Klimkovice a Šenov. Ve formě tiskové zprávy byly informovány všechny radnice a obecní úřady na území obce s rozšířenou působností Ostrava, pro jejíž občany byla soutěž vyhlášena.

Do soutěže pro osoby starší 10 let a s trvalým pobytem na území obce s rozšířenou působností Ostrava se přihlásilo 117 soutěžících, z nichž 88 bylo po vyhodnocení odpovědí zařazeno do losování o hodnotné ceny. Největší problémy činila účastníkům soutěže otázka o podmínkách provozu vozidel s hmotností do 3,5 t v tzv. „zimním období“ (11 špatných odpovědí) a otázka týkající se pravidel pro používání předních a zadních světel do mlhy (8 špatných odpovědí).

Otázky a správné odpovědi zde.

 

Petr Havránek Autor článku: