;

Až do konce května probíhá mezi obyvateli Ostravy tazatelský průzkum týkající se dopravy a využívání služeb a obchodů v centru města. Dotazníkové šetření je prováděno na ulicích v historickém centru města a v přilehlém obchodním centru. Průzkum provádějí proškolení studenti, kteří se na začátku rozhovoru prokáží tazatelským průkazem. S tazateli se můžete setkat ve Forum Nová Karolína od pondělí 15. 05. do neděle 28. 05., a to v pondělí, středy, pátky a neděle od 13 do 19 h a v soboty od 8 do 13 h. V centru města pak od pondělí do pátku a v soboty dopoledne (dle možností tazatelů studentů).

Prosíme oslovené občany, aby si vyhradili čas na zodpovězení otázek tazatelů. Dotazníkový výzkum prokáže, jaký způsob dopravy volí občané při svých cestách za obchodem a službami, další otázky jsou zaměřeny na atraktivitu daného obchodního centra či obchodní ulice a na to, co chybí lidem v centru města, aby zde více a častěji nakupovali nebo trávili volný čas.

Průzkum probíhá ve spolupráci statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a odborné organizace CI2, o. p. s. Jeho výsledky budou představeny na podzim 2017 a poslouží magistrátu jako podklad pro zlepšování veřejné, cyklistické a pěší dopravy ve městě a pro oživení historické části města.


Výzkum dopravního a nákupního chování obyvatel je prováděn v Ostravě a v Opavě v rámci evropského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy” podpořeného  z Operačního programu INTERREG EUROPE. Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro zlepšení dopravních systémů a služeb ve městě s cílem podporovat udržitelnou mobilitu a snížit zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Cílem je rovněž podporovat maloobchod v centru města.

Petr Havránek Autor článku: