;

Projekt RESOLVE odstartoval výměnou zkušeností a sběrem osvědčených postupů (Good practices) v oblasti snižování emisí oxidu uhličitého vytvořených dopravou spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst a obcí.

Partneři projektu shromáždili celkem 51 postupů, které byly shromážděny v rejstříku. Ten bude v průběhu projektu pravidelně aktualizován a poslouží jako základ pro meziregionální výměnu zkušeností.

Postupy se týkaly oblasti udržitelného způsobu zásobování maloobchodu, zlepšení dostupnosti měst, stimulace využívání udržitelné dopravy, přeměny parkovacích míst na prostranství pro restaurace, prostranství pro cyklo kurýry nebo opatření na podporu elektromobility v pěších zónách.

Dalším krokem výměny zkušeností mezi partnery v průběhu prvního roku trvání projektu bylo vzájemné hodnocení plánů udržitelné mobility (Peer Review). Při nich nominovaní odborníci navštíví zahraničního partnera, posoudí jeho záměry z oblasti udržitelné dopravy a poskytnou mu poradenství o tom, jak omezit emise oxidu uhličitého vytvořené dopravou spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst a obcí. Vzájemné hodnocení dosud organizovalo pět partnerů: Město Roermond, Region Kronoberg, Dopravní úřad pro Greater Manchester, Město Almada a Moravskoslezský kraj. Díky této aktivitě získávají jednotliví partneři doporučení k opatřením, vedoucím ke zlepšení současného stavu, která by měla být realizována na místní úrovni.

Další kroky budou partnery směrovat k analýze, jak zapojit obyvatele a obchodníky do využívání ekologicky šetrné dopravy za pomocí osvědčených postupů z rejstříku.

Od začátku letošního roku probíhají přípravy na druhou fázi projektové výměny zkušeností, kdy je po posouzení záměru partnera a následné identifikaci osvědčených postupů připraven ke spuštění program studijních návštěv. Každá studijní cesta bude určena skupině až 25 lidí a bude organizována tak, aby měli partneři příležitost detailního pohledu na vybraný osvědčený postup. V době realizace projektu má každý z partnerů projektu možnost zúčastnit se tří studijních návštěv. Díky nim má možnost lépe pochopit přenositelnost potenciálu osvědčeného postupu.

Moravskoslezský kraj se v roce 2016 zapojil do projektu RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb. Projekt zahrnuje devět partnerů z osmi různých zemí EU: Město Roermond (Nizozemsko) – vedoucí partner, Erasmus University of Rotterdam (Nizozemsko)-poradní partner, Město Reggio Emilia (Itálie), Doprava pro Greater Manchester (Velká Británie), Město Maribor (Slovinsko), Region Kronoberg (Švédsko), Město Almada (Portugalsko), Město Varšava (Polsko) a Moravskoslezský kraj.

Pro další informace: www.interregeurope.eu/resolve

Petr Havránek Autor článku: