;

U příležitosti předání rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí, která umožní ostravskému magistrátu rozšíření své flotily vozidel na alternativní pohon, ocenil ministr Richard Brabec zaměření výstavy Zdravě po Ostravě, která je aktuálně v březnu k vidění ve foyer Radnice města Ostravy.

Výstava ve foyer radnice se zaměřuje na propagaci alternativních forem dopravy, jako je veřejná hromadná doprava, cyklistika, chůze nebo právě využívání vozidel na alternativní pohon. Podání žádosti o dotaci ve výši 2,22 milionu korun z Ministerstva životního prostředí na zakoupení 24 automobilů na alternativní pohon znamená, že Ostrava se směrem k udržitelné mobilitě již vydala. Z dotace bude pořízeno šest elektromobilů a 18 vozů na stlačený zemní plyn. Ekologická vozidla bude využívat městská policie, magistrát a městské obvody.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu na podporu alternativní dopravy převzal v pátek 10. března 2017 primátor Tomáš Macura z rukou ministra životního prostředí Richarda Brabce. Tím byla potvrzena úspěšnost ostravské žádosti o příspěvek na nákup 24 ekologických automobilů spolufinancovaných z dotace Národního programu životního prostředí. V současné době připravuje ostravský magistrát veřejnou zakázku na jejich dodání.

Z celkového počtu 24 nových vozidel bude 18 aut s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a šest elektromobilů. Celkem 17 automobilů na CNG využije městská policie. Jeden je určen pro magistrát. Elektromobily budou používat magistrát a městské obvody. Částka na nákup těchto vozidel je vyčíslena na 14,6 milionu korun, dotace činí 2,22 milionu.

„Současný stav kvality ovzduší nás vede ke zrychlené ekologizaci městského vozového parku. O tom, že jsme aktivnější než jiná města svědčí fakt, že náš požadavek na dotaci pro nákup 24 ekologických vozidel je zatím suverénně nejvyšší. Uvažujeme navíc o příspěvku pro městské obvody a naše organizace. Po Ostravě tak budou brzy jezdit další ekologická vozidla,“ řekl primátor Tomáš Macura.

„Po zavedení dalších 24 aut do provozu se sníží množství emisí oxidů dusíku a aromatických uhlovodíků o 230 kilogramů ročně u každé položky a oxidy síry poklesnou minimálně o dalších 310 kilogramů ročně,“ vypočetla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Modernizací prochází také vozový park Dopravního podniku Ostrava (DPO). Do roku 2020 plánuje vyřadit z provozu všechny naftové autobusy, které nejvíce zatěžují životní prostředí.  Nahradí je elektrobusy, autobusy na CNG a parciální trolejbusy, které mají baterii, takže mohou jezdit i mimo komunikace s trolejemi.

V případě vyhlášení další výzvy z Národního programu životního prostředí se do něj Ostrava znovu přihlásí, protože na základě rozhodnutí rady města nebude pořizovat pro potřebu magistrátu, obvodů a svých organizací již žádná vozidla na dieselový pohon.

Foto: Lukáš Kaboň

Zdroj: Nákup ekologických aut podpoří dotace

Petr Havránek Autor článku: