;

Ještě týden mají občané Ostravy a správně přidružených obcí možnost zapojit se do internetové Dopravně znalostí soutěže Aktivu BESIP.

Tradiční dubnovou soutěž Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy ostravského magistrátu, letos ve spolupráci s projektem Zdravě po Ostravě zaměřil na téma jízdy za zhoršených povětrnostních podmínek. Soutěžící si během 15 otázek prověří své znalosti  o správném chování účastníků silničního provozu nejen při pohybu v zimním období ale i při smogových situacích, kdy většinou dochází ke snížení vzdálenosti, na kterou má řidič rozhled. Autoři testu do otázek zapracovali i některé cesty vedoucí ke snížení počtu smogových situací, jako je snížení počtu dieselových autobusů městského dopravce nebo zlepšování podmínek pro rozvoj každodenní cyklistické dopravy po Ostravě.

Soutěžní test a úplná pravidla soutěže najdete zde na webové stránce odboru dopravy Magistrátu města Ostravy.

Pokud správně odpovíte na všechny otázky, dostanete se do slosování o notebook a další hodnotné ceny, které během května předá zástupce města v budově Nové radnice na Prokešově náměstí 8 v Ostravě.

Petr Havránek Autor článku: