;

Čistý areál projektu Zdravě po Ostravě byl po celý den 17. 09. 2016 obyvatelům města v rámci kampaně Evropský týden mobility k dispozici za komplexem kina Luna v Ostravě-Zábřehu.

09_ca2_akceV odpoledních hodinách se pak tento Čistý areál stal součástí sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak. Stánek byl v rámci akce umístěn mimo dosah reproduktorů umístěných na pódiu, aby bylo možno s občany diskutovat. Celou akci ovlivnilo poměrně nepříznivé počasí s krátkými intervaly silného deště. Celkově bylo osloveno na 700 obyvatel města, kterým byly poskytnuty informace o přínosu alternativních způsobů dopravy na jejich zdraví a životní prostředí města. V rámci kampaně byly rozdávány informační letáky pro cyklisty, obecné informační letáky o kampani, brožury kampaně, reflexní pásky a müsli tyčinky.

Stánek navštívili cyklisté i chodci. Převážně se jednalo o občany, kteří ve větší míře využívají městskou hromadnou dopravu v kombinaci s chůzí a cyklistikou. Výjimečně používají automobil, zejména z pracovních důvodů. Jednalo se tedy o občany, kteří z různých důvodů (ekonomických, sociálních) byli motivováni k používání alternativ. Obyvatelé, kteří využívají převážně automobil, se před akcí, i během ní o stánek nezajímali, respektive na akci nedorazili. Zde se zřejmě dá adaptovat zjištění již provedených studií v západních zemích EU, že automobilisté méně utrácí ve městech, tj. že mají možná také nižší potřebu spojení s místní komunitou a využíváním služeb v místě bydliště.

V diskusi s jednotlivými občany se vyskytly zejména témata bezpečnosti pohybu cyklistů, především na kombinovaných stezkách s chodci, zabezpečení kola proti krádeži nebo nedostatku bezpečných přejezdů mezi jednotlivými částmi města Poruba – Zábřeh (Dubí), Poruba – Nová Ves, a to zejména formou přemostění Odry (nedostatek mostů).

Místní obyvatelé také projevovali určitou míru nespokojenosti s dopravní situací v místě konání akce (zavedené oboustranné parkování na úzké místní komunikaci, odstavování autovraků na parkovištích, parkováni dodávkových vozidel mimo vyznačenou dobu). Vyskytly se také obavy z rozšíření parkování, konkrétně v území konání akce Zažít Ostravu jinak, a to na úkor veřejné zeleně před budovou ZŠ Kosmonautů 13. V souvislosti s veřejnou hromadnou dopravou padly výtky k ovlivnění délky cestování z důvodu množství dopravních omezení, nebo k nevyhovujícímu trasování linek MHD.

12_dny-nato_kolarnaVe stejný den, v rámci Dnů NATO v areálu Letiště Leoše Janáčka, připravila Městská policie Ostrava pro návštěvníky 4 kolárny, ve kterých si mohli uschovat svá jízdní kola. Provoz kolárny zajišťovali odpovědní pracovníci Městské policie Ostrava. Možnosti uschovat si kolo využilo cca 5 tisíc cyklistů. V kolárně byly umístěny bannery „Zdravě po Ostravě“ s logy kampaně, dále zde byly k dispozici propagační materiály projektu – brožury, reflexní pásky a müsli tyčinky.