;

Sdílení aut slučuje některé výhody individuální dopravy s některými výhodami veřejné dopravy. Pro uživatele může znamenat oproti provozování vlastního vozidla snížení investičních a provozních výdajů a starostí, pro města snížení nároků na množství parkovacích ploch.

Pojem Carsharing se v poslední době dostává do povědomí lidí, ale někdy je mylně vykládán jako umožnění spolujízdy vlastním autem cizím osobám. Ve skutečnosti se však jedná buď o možnost zapůjčení vozidla za úplatu od soukromého majitele, častěji však od profesionálního provozovatele, který vlastní celý vozový park.

V České republice je podobný systém teprve v plenkách, avšak nachází si své uplatnění a počet uživatelů i nabízených vozů stále roste. Podle Asociace carsharingu má český trh potenciál 50-100 000 uživatelů. Například v Německu již funguje 650 společností, které nabízí vozy v blízkosti vybraných společností, městských úřadů, železničních stanic a podobně. V současné době je možné vypůjčit si vozy v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové u 6 společností, které mají v terénu přes 200 vozidel.

Jaké jsou výhody carsharingu?

Tento systém lze považovat za součást udržitelné mobility ve městech. S narůstajícím množstvím automobilů ve městech a zároveň omezeným počtem parkovacích míst může carsharing nabízet řešení. Statistiky udávají, že 1 sdílené auto nahradí 5-10 soukromých vozidel. Upřímně si můžeme přiznat, že většina řidičů používá své dvoustopé mazlíky přibližně jen 1 hodinu denně, navíc často i pro aktivity, které je možné zvládnout pěšky nebo použitím MHD. Výhody carsharingu pro město jsou tedy jednoznačné. Jaké jsou však výhody pro uživatele?

Majitele luxusních vozů a vlastního parkování pravděpodobně o výhodách carsharingu nepřesvědčíme. Přesto pro mnoho ostatních řidičů, kteří najezdí ročně méně než 10 000 km ročně, by sdílená vozidla mohla být výhodou. Na prvním místě je úspora investičních a provozních nákladů, ale také starostí spojených s údržbou. Provozovatel sdílených vozidel ručí za jejich kvalitu a bezpečnost. Většinou se jedná o vozy do stáří 2 let, jsou tedy v bezvadném stavu, nezatěžují ovzduší nepovolenými emisemi a jsou pojištěné.

Jak si mohu auto půjčit?

Proces je velmi jednoduchý. Po sepsání smlouvy s provozovatelem a složení jistiny obdržíte kartu, kterou můžete automobil odemknout bez asistence další osoby. Vozidlo předem rezervujete v mobilní aplikaci, kde také můžete ověřit jeho aktuální polohu. Tankujete kartou, která je ve vozidle, na účet provozovatele. Na základě zaslané faktury pak hradíte dle rezervovaného času a skutečně ujetých kilometrů. Provozovatel nesleduje váš pohyb, pouze počet kilometrů dle tachometru.

Jaká je cena?

Cena se mění dle provozovatele. V Ostravě je možné využít službu v ceně od 3,90 Kč za km a od 12 Kč za hodinu rezervace dle stáří a velikosti automobilu.

Více informací včetně odkazů na české provozovatele je možné najít na stránkách Asociace českého carsharingu  www.ceskycarsharing.cz.

Petr Havránek Autor článku: