;

Rozhodujete se při volbě dopravního prostředku také s vědomím, že můžeme něco změnit, zlepšit životní prostředí, své zdraví, nebo je tím hlavním pohodlí?

V době zhoršených rozptylových podmínek se častěji zabýváme otázkami kvality ovzduší, které dýcháme. V médiích se objevují informace o tom, kdo a kolik škodlivin do ovzduší vypouští. Jednou z hlavních příčin znečištění ovzduší je ale i doprava. To, že k němu tak přispívá různou měrou, byť malým dílem, téměř denně, každý z nás, činí téma znečišťování ovzduší dopravou zvláště citlivým.

Nech auto doma je kontaktní částí projektu Zdravě po Ostravě. Cílem této kampaně je oslovit motoristy s přímou výzvou, aby více využívali veřejnou hromadnou dopravu, a současně poděkovat těm, kteří již zdravě po Ostravě jezdí.

jed_mhdAutomobily produkují emise látek znečišťujících ovzduší. Negativní účinky na zdraví mají zejména těkavé organické látky, suspendované částice PM (především malé frakce), oxidy dusíku (které jsou jednou z příčin vzniku fotochemického smogu) nebo těžké kovy. Všechny automobily, které jsou poháněny fosilními palivy, jsou také jedním z významných zdrojů skleníkových plynů, a přispívají tak k ovlivňování klimatu Země. Oxid uhličitý je přirozeným produktem spalování uhlíkatých paliv.

Náklady na pořízení a provoz automobilu jsou jedním z největších výdajů v rodinném rozpočtu, přesto téměř každá rodina vlastní alespoň jeden. V evropských městech jsou čím dál populárnější systémy, kdy obyvatelé mají možnost využít automobil, aniž by jej museli vlastnit. K snížení potřeby vlastnictví auta přispívají také systémy podpory cyklistiky, zejména bikesharing a dostatek parkovacích míst pro kola.

Dnešní doba se vyznačuje také nedostatkem pohybu, osobní automobilová doprava k tomu ve značné míře přispívá. Jsou zaměstnání, kdy se bez automobilu neobejdeme, nicméně v řadě případů lze cestu do práce využít také k aktivnímu pohybu a udělat něco pro své zdraví.

VÍTE, ŽE

  • V Ostravě je 60 % podíl městské hromadné dopravy provozován bezemisně (tramvaje, trolejbusy a elektrobusy)?
  • Dopravní podnik Ostrava zavádí opatření ve vozidlech MHD, zlepšující komfort a bezpečnost cestujících (operativní úklid, bezpečnostní kamery atd.)?
  • S platební kartou nemusíte řešit nákup papírových jízdenek, platba je možná přímo ve vozidle?
  • Město Ostrava přispívá na zajištění kvalitní dopravní obslužnosti cca 1 miliardu korun ročně?

 

Petr Havránek Autor článku: